Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska 2023

Potravinárska komora Slovenska

Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska


Potravinárska komora Slovenska organizuje tento rok už šiesty ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky majú možnosť sa uchádzať o cenu v troch kategóriách, zviditeľniť tak svoje schopnosti a nadšenie pre potravinársky sektor a zároveň predstaviť svoje projekty zamerané na trvalú udržateľnosť. 

V roku 2023 boli v súťaži o Cenu Potravinárskej komory Slovenska vyhlásené tieto kategórie:

  • Inovatívny výrobok
  • Trvalá udržateľnosť
  • Osobnosť potravinárstva

         Viac informácií nájdete v sekcií Pravidlá súťaže.

Ceníme si ľudí, ktorý pre naše slovenské potravinárstvo robia, čo môžu. Snažia sa pomáhať na všetkých frontoch, vzdelávaniu, chránia a bojujú za naše potraviny. 

Súťaž je organizovaná v rámci projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji, ITMS2014+: 313022AZG6  "Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra".